Stap voor stap van aanmelding tot adviesgesprek

 • Overleg met uw de huisarts, jeugd- of wijkteam of Bureau Jeugdzorg/ Jeugd Bescherming Brabant over de vragen, die u heeft en of verwijzing naar Keinder diagnostiek daarbij een bijdrage zou kunnen leveren.
 • Spreek in dat geval af hoe de verwijzing tot stand komt.
 • Na de verwijzing ontvangt u een bevestiging dat deze is aangekomen en wordt u gevraagd enkele formulieren in te vullen en te retourneren.
 • Vervolgens plannen we een intakegesprek: waarbij ouders en kind aangeven wat voor zorgen ze hebben, maar ook wat er juist goed gaat, wat ze graag willen bereiken, wat al geprobeerd is en om samen onderzoeksvragen op te stellen.
 • Daarna volgt nog een verdiepend gesprek met ouders, om de ontwikkeling en verschillende ontwikkelingsgebieden van hun kind goed door te nemen.
 • Als ouders en de jongere ouder dan 12 jaar daar toestemming voor geven vinden we het belangrijk contact op te nemen met school en eventuele andere belangrijke betrokkenen, zoals hulpverleners.
 • Ouders en anderen zullen ook gevraagd worden vragenlijsten in te vullen.
 • Afhankelijk van de onderzoeksvragen wordt het kind 1 tot 3 keer uitgenodigd voor een onderzoeksmoment, waarin we testonderzoek zullen doen, waarbij je kunt denken aan het doen van taken, spelletjes, invullen van vragenlijsten en gesprekken.
 • Het onderzoek eindigt met een adviesgesprek, waarin we gezamenlijk de resultaten van het onderzoek zullen bespreken. Ouders krijgen het voorlopige verslag mee naar huis en kunnen hier nog opmerkingen bij maken, waarna het verslag definitief wordt gemaakt en wordt gestuurd aan ouders, de verwijzer en eventueel anderen, als ouders daar toestemming voor geven.
 • Tussen aanmelding en adviesgesprek zitten gemiddeld zes weken.
 • Eventueel volgen na het adviesgesprek nog één of enkele gesprekken psycho-educatie met nadere uitleg over de problematiek, waardoor u het probleem van uw kind beter gaat begrijpen en accepteren en handvaten hoe u uw kind positief kunt opvoeden. Soms is daar een aparte verwijzing voor nodig.

Neem contact met ons op.