Voor wie

Keinder helpt jeugdigen van 0 tot 18 jaar met hun gezinnen om meer inzicht te krijgen in opvoedings- en opgroeiproblemen.

Soms gaat de ontwikkeling van een kind anders dan verwacht. Er is bijvoorbeeld sprake van opvallend gedrag, zoals heel snel boos worden, extreem druk zijn, angst of somberheid. U heeft zich al heel vaak afgevraagd: ‘Wat is er toch aan de hand?’ Wat u ook probeert, niets lijkt te helpen. Ook anderen (op school of op een club) hebben vragen over het gedrag van uw kind.

Heel vaak gaat het om problemen, die al langer bestaan en die vrij complex zijn en waarmee anderen nog niet hebben kunnen helpen. Daardoor is het van belang dat er gedegen onderzoek plaatsvindt.

Keinder kan dan alle relevante aspecten van de problematiek, in een vrij kort tijdsbestek, onderzoeken. Dat zijn altijd onderzoeken op maat, waarbij niet gewerkt wordt met standaardtestbatterijen, maar waarbij het onderzoek goed wordt afgestemd op de belangrijkste hulpvragen van de cliënt op dat moment. Daarmee krijgt u een beter beeld van de situatie. We geven u inzicht in de aard/ernst van de problemen, waarom er problemen zijn, welke factoren de problemen in stand houden en wat nodig is om de problemen te verminderen. U krijgt daarbij ook advies wat u zélf en uw hulpverleners kunnen doen om uw zoon/dochter te helpen.

Overleg wel tevoren met de hulpverlener in uw gemeentelijke jeugd- of wijkteam, of uw huisarts om een onderzoek aan te vragen bij Keinder, of vraag hen dat traject te starten.

Neem contact met ons op.