Werkwijze Keinder

Keinder is een diagnostische werkwijze, die door meerdere instellingen wordt uitgevoerd. Die werkwijze is gebaseerd op de Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD). Door samen te werken wordt de kwaliteit en de praktische bruikbaarheid van de diagnostiek voortdurend verbeterd. Keinder wordt momenteel toegepast in Noord-Brabant, Zeeland en noord Limburg. Voordeel daarvan is dat Keinder door spreiding van locaties altijd goed bereikbaar is.

Keinder vindt het belangrijk om antwoord te geven op de meest prangende vragen, niet meer dan nodig is. Dit doen wij altijd in overleg met jongeren en ouders. Daarnaast zullen we een handelingsgericht advies geven waar u mee verder kunt.

Bij Keinder wordt het onderzoek uitgevoerd door geregistreerde diagnosten. Consulterend is altijd een GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist of een NIP kinder- en jeugdpsycholoog betrokken.

Keinder biedt

 • Psychologisch onderzoek bij jeugdigen tot 18 jaar;
 • Gezinsonderzoek bij gezinnen met kinderen tot 18 jaar;
 • Advies over verdere hulpverlening;
 • Psycho-educatie.

Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek bestaat uit een combinatie van gesprekken, observatie en testonderzoek. Kenmerkend voor Keinder onderzoek is maatwerk met uitgekiende diagnostische instrumenten, alleen die nodig zijn op grond van de gestelde vraag. Psychologisch onderzoek kan inzicht geven in de volgende gebieden:

 • Intelligentie en leermogelijkheden;
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling en het kunnen aangaan van relaties (hechting);
 • Ontwikkelingsproblemen, zoals ADHD of autisme;
 • Gevolgen van traumatische ervaringen;
 • Seksuele ontwikkeling en beleving van seksueel misbruik.

Gezinsonderzoek bij gezinnen met kinderen tot 18 jaar

In één of enkele gesprekken met de ouders brengen we in kaart:

 • Wat heeft uw kind nodig van zijn opvoeders en de omgeving?
 • Wat kunt u uw kind bieden en waar is extra steun bij nodig?
 • Wat zijn de risicofactoren en de beschermende factoren in de opvoedsituatie?

Daarbij beschikken we ook graag over aanvullende informatie:

 • Kort overzicht van de geschiedenis van eerdere hulp (indien aanwezig en met uw toestemming verkregen van uw verwijzer);
 • Observatie van de interactie tussen u en uw kind (in de spelkamer of eventueel bij u thuis).
 • Eventueel, indien nodig geacht, telefonisch contact met mensen uit uw netwerk (na uw toestemming)

Adviesgesprek

Bij uw kind is een onderzoek gedaan en een diagnose gesteld. In een adviesgesprek krijgt u hier een toelichting op, eventueel samen met uw verwijzer. U krijgt daarover ook een rapport.

Psycho-educatie

Maar hoe nu verder? Wat betekent het allemaal? En hoe kun je er het best mee omgaan? Wat zijn de positieve kanten en hoe kunt u die meer benadrukken?

Daarmee verder gaan is in eerste instantie een taak voor uw verwijzende hulpverlener. Maar desgewenst kan Keinder in één of enkele gesprekken aan u en/of uw kind nadere uitleg geven over de problematiek, waardoor u het probleem van uw kind beter gaat begrijpen en accepteren. U krijgt handvaten hoe u uw kind  –  ook in moeilijke omstandigheden  –  positief kunt opvoeden. Soms is daar een aparte verwijzing voor nodig.

Neem contact met ons op.